Wednesday, December 4, 2019

Refleksjon og evaluering av hostens arbeid Essays -

Refleksjon og evaluering av hostens arbeid Kompetansemal: Mal for opplaringen er at eleven skal kunne kjenne til forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid kartlegge behov for frivillig arbeid i lokalmiljoet i samarbeid med relevante aktorer planlegge praktiske tiltak som medforer sosial verdiskaping for valgt malgruppe Praktisk arbeid: Mal for opplaringen er at eleven skal kunne gjennomfore planlagte tiltak folge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt malgruppe presentere og vurdere det frivillige arbeidet ut fra erfaringer og samhandling med malgruppen og relevante aktorer Framforing tirsdag 14.nov ember og tirsdag 21.nov ember Lag en framforing av arbeidet du har gjort i host , der du presenterer ditt/gruppas arbeid . Du kan jobbe sammen med noen eller gjore det alene (vi hjelper til a fordele grupper) . I framforinga ma du fa med: Forklar hva en frivillig organisasjon/ frivillig arbeid er, og hvorfor det er sa viktig. Fortell om dette halvaret og utplasseringa: Hvor jobbet du/dere? Hvorfor onsket du a jobbe pa denne arbeidsplassen ? Hva gjorde du/dere? Beskriv utfyllende. Her er det lov a ta med bilder. Fortell om noe som har gjort inntrykk pa deg, om episoder der noen ble glade, om en aktivitet som var popular. Kanskje var det noe som ikke var sa bra? Hvilke tilbakemeldinger har du fatt fra arbeidsplassen du har vart pa? Foler du at din innsats for andre hadde betydning? Hvordan fungerte samarbeidet mellom dere som var pa samme plass? Ble alle inkludert? Er det lurt a ga mange sammen ( f.eks pa helsetunet, eller kan det vare lurt a spre seg litt, f.eks to og to sammen?) Har du lyst til a fortsette med det samme eller vil du velge noe annet, i tilfelle hva? Har du ellers noen tanker/tilbakemeldinger om faget Innsats for andre? I de to ukene for framforing er det lurt a ta bilder og snakke med/intervjue folk der du er (ansatte eller andre). Var obs og noter ned etter hvert. Lykke til Marit og May Elin

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.